RSS

                   โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจังหวัดโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และสักขีพยานความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการลงนามระหว่างศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา๗๖ แห่งตามโครงการ สบช.สัญจรปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

 

Back
พิธีลงนามบันทึก...
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery