ผู้ที่ได้รับการสรรหาตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ 

ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นจ้างเหมา ตำแหน่ง ธุรการ

ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องอำนวยการชั้น ๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ผลประกาศคลิกที่นี่