ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สอบวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกดูรายชื่อที่นี่