ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้นฯ

คลิกที่นี่