แบบรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด ที่นี่