แบบรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด ที่นี่