แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

รายละเอียด ที่นี่