แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่