ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ สวัสดีปีใหม่จีน
คิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนา
อายุมั่นขวัญยืน เฮง ๆ รวย ๆ