นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 
สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 
Mobile Telephone : 081-6648-231
 
                  ID Line :  somsak_m42
 
                               E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
*** หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน หรือขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ให้ไว้ในดังกล่าว