พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)

          

            

   พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจังหวัดโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และสักขีพยานความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่