กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ธ.ค. 2562 19:03 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข หน้าหลัก
10 ธ.ค. 2562 18:56 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี อัปเดต HR_PI.jpg
5 ธ.ค. 2562 19:35 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข หน้าหลัก
5 ธ.ค. 2562 19:34 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข หน้าหลัก
28 พ.ย. 2562 01:52 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข หน้าหลัก
27 พ.ย. 2562 23:15 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข หน้าหลัก
27 พ.ย. 2562 23:14 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข หน้าหลัก
27 พ.ย. 2562 23:11 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:10 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ footer.png กับ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:10 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ 77362027_2927074530656850_8943056413551230976_n.jpg กับ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:10 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สร้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:03 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:02 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ footer.png กับ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:02 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ 73174950_2625106877556757_3127740814403305472_n.jpg กับ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 23:02 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สร้าง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 22:42 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 22:42 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 22:41 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ footer.png กับ พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 22:41 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ 73364158_2886689914698308_2199738668254494720_o.jpg กับ พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 22:41 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สร้าง พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562 22:31 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔
27 พ.ย. 2562 22:31 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ footer.png กับ วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔
27 พ.ย. 2562 22:31 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ 73019445_2445579958883428_3847121834751295488_o.jpg กับ วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔
27 พ.ย. 2562 22:31 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สร้าง วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔
27 พ.ย. 2562 21:14 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรฯ V.English

เก่ากว่า | ใหม่กว่า