ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ต.ค. 2561 22:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 19:39 ]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สัมภาษณ์ทุนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คุณสมบัติ
    - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔  มีความประพฤติเรียบร้อย
    - เกรดเฉลี่ยรวม ๒.๐๐ ขึ้นไป (ปี ๓) และ ๒.๕๐ ขึ้นไป (ปี๔)
    - ขาดแคลนทุนทรัพย์/ต้องการรับทุนสนับสนุนการศึกษา
    - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
       หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)


                                                              ** อ่านรายละเอียดเพิ่ม ที่นี่

                                                              ** ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

                                                              ** หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ดาวน์โหลดที่นี่