ประกาศการสอบประมวลความรู้ของนิสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์20 ธ.ค. 2561 02:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 02:01 ]
กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนิสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียด ที่นี่