แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗

โพสต์15 พ.ค. 2560 20:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 20:19 ]
   แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗
   เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องนำข้อมูลไปลงในระบบเพื่อในการขอใช้งานอินเตอร์ภายในวิทยาลัย 
*กรุณาLogin ด้วย E-mail วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คลิกที่นี่