กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์10 เม.ย. 2561 03:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 01:35 ]
   ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ถึงกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 รายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่