ข่าวนักศึกษา

ประกาศสอบประมวลความรอบรู้ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:24โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 23:59 ]

สอบประมวลความรอบรู้นิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 19:20 ]

กำหนดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 19:15 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗

โพสต์15 พ.ค. 2560 20:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 20:19 ]

   แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗
   เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องนำข้อมูลไปลงในระบบเพื่อในการขอใช้งานอินเตอร์ภายในวิทยาลัย 
*กรุณาLogin ด้วย E-mail วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คลิกที่นี่แบบสอบถามประเมินการเรียนการสอนนิสิตปี๓ ปีการศึกษา๒๕๕๙

โพสต์7 พ.ค. 2560 19:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 00:35 ]

แบบสอบถามประเมินการเรียนการสอน นศ.ปี๓  เทอม๑ และเทอม๒   ปีการศึกษา๒๕๕๙
*กรุณาLogin ด้วย E-mail วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คลิกที่นี่

                        


กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

โพสต์23 เม.ย. 2560 21:42โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 21:49 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙


1-6 of 6