ข่าวนักศึกษา

blog counter
blog counter
สถิติเยี่ยมชม

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 มี.ค. 2563 22:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 22:07 ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์9 ม.ค. 2563 01:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 21:54 ]

กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์29 ต.ค. 2562 22:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 01:31 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์23 เม.ย. 2562 20:52โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2562 22:13 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2562 01:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 20:46 ]

กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศการสอบประมวลความรู้ของนิสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์20 ธ.ค. 2561 02:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 01:40 ]

กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนิสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์26 พ.ย. 2561 19:21โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 01:55 ]

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

คลิกดูรายละเอียด ที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์8 พ.ย. 2561 19:48โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2561 19:22 ]

                                                                                          ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                                                                                                                        อ่านเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ต.ค. 2561 22:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 19:39 ]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สัมภาษณ์ทุนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คุณสมบัติ
    - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔  มีความประพฤติเรียบร้อย
    - เกรดเฉลี่ยรวม ๒.๐๐ ขึ้นไป (ปี ๓) และ ๒.๕๐ ขึ้นไป (ปี๔)
    - ขาดแคลนทุนทรัพย์/ต้องการรับทุนสนับสนุนการศึกษา
    - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
       หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)


                                                              ** อ่านรายละเอียดเพิ่ม ที่นี่

                                                              ** ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

                                                              ** หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์10 ก.ย. 2561 21:03โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2561 21:53 ]

 
                                                       
กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1-10 of 19