ข่าวนักศึกษา

blog counter
blog counter
สถิติเยี่ยมชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

โพสต์17 ส.ค. 2563 21:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 21:36 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

โพสต์17 ส.ค. 2563 21:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 21:31 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓

โพสต์17 ส.ค. 2563 21:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 21:21 ]

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 มี.ค. 2563 22:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 21:13 ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์9 ม.ค. 2563 01:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 21:54 ]

กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์29 ต.ค. 2562 22:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 01:31 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์23 เม.ย. 2562 20:52โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2562 22:13 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2562 01:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 20:46 ]

กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศการสอบประมวลความรู้ของนิสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์20 ธ.ค. 2561 02:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 01:40 ]

กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนิสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์26 พ.ย. 2561 19:21โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 01:55 ]

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

คลิกดูรายละเอียด ที่นี่

1-10 of 22