ข่าวนักศึกษา

blog counter
blog counter
สถิติเยี่ยมชม

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์8 พ.ย. 2561 19:48โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 19:49 ]

                                                                                          ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                                                                                                                         อ่านเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ต.ค. 2561 22:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 19:39 ]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สัมภาษณ์ทุนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คุณสมบัติ
    - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔  มีความประพฤติเรียบร้อย
    - เกรดเฉลี่ยรวม ๒.๐๐ ขึ้นไป (ปี ๓) และ ๒.๕๐ ขึ้นไป (ปี๔)
    - ขาดแคลนทุนทรัพย์/ต้องการรับทุนสนับสนุนการศึกษา
    - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
       หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)


                                                              ** อ่านรายละเอียดเพิ่ม ที่นี่

                                                              ** ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

                                                              ** หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์10 ก.ย. 2561 21:03โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2561 21:53 ]

 
                                                       
กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์10 เม.ย. 2561 03:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 01:35 ]

   ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ถึงกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 รายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์12 ก.พ. 2561 01:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 01:23 ]

ประกาศสอบกลางภาคเรียนที่ ๒  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการคลิก ที่นี่

ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์31 ม.ค. 2561 18:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 18:47 ]

ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ประกาศสอบประมวลความรอบรู้ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:24โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 23:59 ]

สอบประมวลความรอบรู้นิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 19:20 ]

กำหนดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 19:15 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗

โพสต์15 พ.ค. 2560 20:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 20:19 ]

   แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗
   เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องนำข้อมูลไปลงในระบบเพื่อในการขอใช้งานอินเตอร์ภายในวิทยาลัย 
*กรุณาLogin ด้วย E-mail วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คลิกที่นี่1-10 of 12