ข่าวนักศึกษา

blog counter
blog counter
สถิติเยี่ยมชม

ประกาศสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์11 ม.ค. 2564 21:12โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2564 00:53 ]

ประกาศสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์6 ต.ค. 2563 01:54โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2564 00:41 ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ดูกำหนดการที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

โพสต์17 ส.ค. 2563 21:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2563 01:39 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

โพสต์17 ส.ค. 2563 21:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2563 01:41 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓

โพสต์17 ส.ค. 2563 21:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2563 01:40 ]

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 มี.ค. 2563 22:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 21:13 ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์9 ม.ค. 2563 01:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 21:54 ]

กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์29 ต.ค. 2562 22:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 01:31 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์23 เม.ย. 2562 20:52โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2562 22:13 ]

กำหนดตารางสอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศกำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2562 01:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 20:46 ]

กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

1-10 of 24