ขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๓ (งบลงทุน)

โพสต์18 ส.ค. 2563 02:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2563 02:20 ]
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๓ (งบลงทุน)