ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น

โพสต์5 ส.ค. 2563 21:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 21:19 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)  คลิกที่นี่