ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น

โพสต์23 พ.ย. 2563 01:03โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:15 ]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่