รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 00:37 ]
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่