รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:42โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 00:43 ]
             รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่