รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 00:50 ]
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่