ประกาศร่างการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาเป็นอาคาร คลส.๕ ชั้น

โพสต์22 ก.ค. 2563 21:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2563 01:11 ]
ร่างการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาเป็นอาคาร คลส.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 
๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี