ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์9 ก.ค. 2561 20:34โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 20:51 ]

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๑ หลัง ดาวน์โหลด ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 00:53 ]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓


รายละเอียดคลิก ที่นี่

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒

โพสต์29 มี.ค. 2561 23:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2561 23:01 ]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒


รายละเอียดคลิก ที่นี่


รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 00:50 ]

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:46โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:42โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 00:43 ]

             รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 00:37 ]

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โพสต์28 ธ.ค. 2560 03:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2560 03:14 ]

เรื่องแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียด ที่นี่

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

โพสต์10 ส.ค. 2560 00:39โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 00:40 ]

 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคา (e-bidding) คลิกที่นี่

ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย

โพสต์31 มี.ค. 2560 01:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 01:07 ]

ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย


1-10 of 10