ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

blog counter
blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบลงทุน) ไตรมาสที่๒ รอบ ๖ เดือน

โพสต์3 มี.ค. 2562 19:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 19:08 ]

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบลงทุน) 
ไตรมาสที่๒ รอบ ๖ เดือน

แบบรายงานคลิก ที่นี่

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่๒ รอบ ๖ เดือน

โพสต์3 มี.ค. 2562 18:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 19:08 ]

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ 
ไตรมาสที่๒ รอบ ๖ เดือน

แบบรายงานคลิก ที่นี่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งบลงทุน)

โพสต์28 ธ.ค. 2561 00:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 18:50 ]

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งบลงทุน)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

โพสต์1 พ.ย. 2561 00:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2561 00:46 ]

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

รายละเอียด ที่นี่

แบบฟอร์ม ที่นี่

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี๒๕๖๒

โพสต์1 พ.ย. 2561 00:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2561 00:53 ]

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี๒๕๖๒

รายละเอียด ที่นี่

แบบฟอร์ม ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง (e-bidding)

โพสต์18 ก.ย. 2561 02:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2561 00:46 ]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน ๑ หลัง (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง )

โพสต์28 ส.ค. 2561 20:11โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 02:28 ]


 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง )

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วพอ. จ.ปราจีนบุรี (e-bidding)

โพสต์22 ส.ค. 2561 02:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 20:06 ]


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 (e-bidding)  จำนวน ๑ หลัง

รายละเอียด คลิกที่นี่
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์9 ก.ค. 2561 20:34โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 20:51 ]

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๑ หลัง ดาวน์โหลด ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 00:53 ]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓


รายละเอียดคลิก ที่นี่

1-10 of 18