ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

blog counter
blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น

โพสต์23 พ.ย. 2563 01:03โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2563 01:05 ]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๓ (งบลงทุน)

โพสต์18 ส.ค. 2563 02:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2563 02:20 ]

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๓ (งบลงทุน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น

โพสต์5 ส.ค. 2563 21:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 21:19 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)  คลิกที่นี่

ประกาศร่างการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาเป็นอาคาร คลส.๕ ชั้น

โพสต์22 ก.ค. 2563 21:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2563 01:11 ]

ร่างการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาเป็นอาคาร คลส.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 
๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:30โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2563 01:10 ]

ขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โพสต์16 เม.ย. 2563 01:27โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2563 01:14 ]

ประกาศขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โพสต์29 ต.ค. 2562 07:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2563 01:18 ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก ที่นี่

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน

โพสต์8 ส.ค. 2562 21:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2562 07:37 ]

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานคลิก ที่นี่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ๖๒(งบลงทุน) ไตรมาสที่๔ รอบ ๑๒ เดือน

โพสต์8 ส.ค. 2562 21:27โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 21:39 ]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ ๒๕๖๒ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ๖๒(งบลงทุน) ไตรมาสที่๓ รอบ ๙ เดือน

โพสต์25 ก.ค. 2562 20:59โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 21:39 ]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ๖๒(งบลงทุน) ไตรมาสที่๓ รอบ ๙ เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

1-10 of 28