ร้านยาวิทยาลัย

 เปิดทำการเวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๘.๓๐น.  ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ( วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ปิดทำการ)
 
  - มียาแผนแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน  และมีการคัดกรองด้านการรักษา
 
 ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๔๕๔๔๗๐ , ๔๗๑  ต่อ ๓๖