ประชาสัมพันธ์ขยายวันเปิดรับสมัครและชำระเงิน และปรับเปลี่ยนกำหนดการใหม่ Admission สบช. รอบการรับตรงจากพื้นที่

โพสต์30 ธ.ค. 2561 11:27โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2562 00:53 ]
*** ขยายวันเปิดรับสมัครและชำระเงิน และปรับเปลี่ยกำหนดการใหม่ ***

พระบรมราชชนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ของสถาบันพระบรมราชชนก (รอบการรับตรงจากพื้นที่)

- ขยายวันเปิดรับสมัคร ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒
                           - ขยายวันรับชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย โดยเพิ่ม ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน 
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่สามารถชำระเงินได้)
- เปลี่ยนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เป็น ๔ มกราคม ๒๕๖๒
                                              - เปลี่ยนวันเข้ารับการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ เป็น ๖ มกราคม ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- เดิม --
เนื่องจากทางระบบได้รับความอนุเคราะห์ในการเปิดระบบรับชำระเงินได้เร็วขึ้นเพิ่มจาก ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อีก ๑ วัน
ดังนั้น ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ของทางธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถชำระได้ทุกสาขา
๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถชำระได้เฉพาะสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่