ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2563 00:16 ]
ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่