รับสมัครโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านฯ

โพสต์9 ม.ค. 2561 19:41โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 19:42 ]
                            วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านฯ
ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ ม.ค. ๖๑ ณ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี   อัตราค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐บาท

รายละเอียดโครงการฯ ที่นี่

ใบสมัคร ที่นี่