ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ฯ ของ สบช. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการรับตรงจากพื้นที่

โพสต์4 ม.ค. 2562 01:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 00:46 ]
                                         ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการรับตรงจากพื้นที่ (จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) โดยให้มีการดำเนินงานรับสมัคร ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการคัดเลือก ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

รายชื่อผู้มีสิทธิคลิก ที่นี่