ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ๓

โพสต์10 มิ.ย. 2562 03:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 00:33 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๓ 
(จังหวัดนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายละเอียดคลิก ที่นี่