ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบAdmissions ในช่วงสถานการณ์ covid-19

โพสต์30 มี.ค. 2563 01:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2563 23:43 ]
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบAdmissions
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)