ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ก.พ. 2562 01:54โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:15 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ยังไม่ต้องตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างกายในวันสัมภาษณ์ แต่จะต้องส่งผลการตรวจร่างกายเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงแล้ว ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร

รายชื่อคลิกดู ที่นี่