ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (ประมวลผลรอบ๑)

โพสต์2 พ.ค. 2562 19:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 21:39 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (ประมวลผลรอบ๑) 
(จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายชื่อคลิกดู ที่นี่