ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับตรง)

โพสต์19 ก.พ. 2561 00:37โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 00:38 ]
              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑               รอบ (การรับตรง)
                       ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
   ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๑

   *****หากผู้ใดไม่ชำระค่าลงทะเบียนฯ ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

   รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่