การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions

โพสต์6 พ.ค. 2563 22:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 00:14 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions (โควตาจังหวัดปราจีน ๑ ที่)

รายละเอียด ที่นี่