ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์15 ม.ค. 2563 21:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2563 18:38 ]
      
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 


https://drive.google.com/file/d/1lmVIh30fUlPzHWJymNdwcij42G3KR-NK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WfjMD9r7b4si4E-_vY1Bmc7-OhicIFKq/view?usp=sharing