รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์24 ม.ค. 2561 23:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 17:58 ]


การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีทั้งหมด ๔ รอบ ดังนี้

๑. การรับตรงจากพื้นที่ ( ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ที่นี่วันเปิดรับสมัคร ๒๐ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
๒. การรับตรง ( ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ที่นี่
ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/
วันเปิดรับสมัคร ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๓. การรับแบบ Admissions (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/
วันเปิดรับสมัคร ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๔. การรับตรงอิสระ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
วันเปิดรับสมัคร:ไม่มีการเปิดรับสมัคร ใช้บัญชีตัวสำรองจากรอบการรับแบบ Admissions
 
*ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฯไม่ต้องส่งมาที่วิทยาลัย ให้นำมาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา*
 
การรายงานตัวเข้าศึกษา
๑.นักศึกษาจากรอบรับตรงจากพื้นที่ สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์
 http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง