ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โพสต์26 ธ.ค. 2560 23:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 23:37 ]
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วม  
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่