ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์26 ธ.ค. 2560 23:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 23:33 ]
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่