ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารฯ แบบ Admission รอบสัมภาษณ์ (ประมวลผลรอบที่ ๒)

โพสต์18 พ.ค. 2561 02:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2561 02:41 ]
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์การรับแบบ Admission 
รอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประมวลผลรอบที่ ๒) (จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก)