ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรง)

โพสต์27 ก.พ. 2561 00:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 00:09 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรง สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ ที่นี่
ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์