ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 มิ.ย. 2562 02:52โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2562 19:40 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
(รอบรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สถานที่สัมภาษณ์ : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ คลิกที่นี่