ประกาศปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบการรับตรงอิสระ)

โพสต์21 ก.ค. 2561 06:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 04:12 ]
    

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบการรับตรงอิสระ) 

                                นักเรียนที่สนใจสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถสมัครได้แล้ว โดยสามารถมาส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหลักฐานการสมัคร     (ฉบับจริง และสำเนา)   
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รอบการรับตรงอิสระมีเกณฑ์ในการสมัคร
 
๑. ผู้สมัครได้สมัคร ผ่านระบบการรับแบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาแล้ว (ตามประกาศรายชื่อผู้ที่เป็นตัวสำรอง) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้สละสิทธิการเข้าศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก

๒. กรณีผู้สมัครเลือกสมัครหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเพียง 1 หลักสูตร สามารถสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ และข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษา
๓. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนกทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทำให้ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้ที่สมัครไว้แล้วในรอบการรับแบบ Admissions และมีสถานะ ดังนี้

๑) ตัวสำรองจากการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 5 หรือ
๒) มีสถานะเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ
๓) ไม่เคยมีสถานะเป็นตัวจริงในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สามารถดูประกาศประกาศรับสมัครฯ (การรับตรงอิสระ) ได้ที่นี่  

ดูรายรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เรียงชื่อตามหมวดอักษร    ข-จ  ฉ-ฒ  ณ-ท      บ-ป  ผ-พ  ฟ-ย  ร-ล    ศ-ษ    ห-ฮ   

ดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครฯ (ปรับใหม่) คลิกที่นี่  

สถิติผู้เยี่ยม  
counter widget