เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบรับตรงอิสระ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สบช. กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์18 มิ.ย. 2562 00:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2562 02:46 ]


วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรงอิสระ)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
• หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  (ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา) จำนวน ๑๑ คน  ได้แก่โควตาจังหวัดดังนี้
จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ คน จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ คน 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ คน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ คน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คน         จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คน
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* เกณฑ์ในการสมัคร
๑. จบชั้นมัธยม ๖ สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
๓. ผลการทอดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา ๘๕)  อายุไม่เกิน ๒ ปี
๔. ผลการทดสอบความถนัดวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT ๒ รหัส วิชา ๗๒ )  อายุไม่เกิน ๒ ปี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ประกาศการรับสมัคร คลิกที่นี่
- ตารางปฏิทินรับสมัคร คลิกที่นี่
- ใบสมัคร คลิกที่นี่
- โควตาหลักสูตร คลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ยื่นใบสมัคร ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ