ประกาศปิดการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ วิทยาลัย

โพสต์7 พ.ย. 2561 19:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 19:22 ]
https://drive.google.com/file/d/1Eypq20ulYmLXjHbfmWSPiLMnTtsTfHuE/view?usp=sharing