ประชาสัมพันธ์เล่มแผนวิทยาลัยฯ

โพสต์16 ต.ค. 2561 02:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2561 02:03 ]

เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด ที่นี่

เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด ที่นี่