ข่าวสารวิทยาลัย

blog counter
blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม

ประกาศปิดการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ วิทยาลัย

โพสต์7 พ.ย. 2561 19:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 19:22 ]

https://drive.google.com/file/d/1Eypq20ulYmLXjHbfmWSPiLMnTtsTfHuE/view?usp=sharing

ประกาศคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเงินยืม

โพสต์30 ต.ค. 2561 02:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 02:10 ]

ประกาศคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเงินยืม

ประกาศรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี๒๕๖๑

โพสต์26 ต.ค. 2561 02:10โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2561 19:57 ]

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มคลิก ที่นี่

ประชาสัมพันธ์เล่มแผนวิทยาลัยฯ

โพสต์16 ต.ค. 2561 02:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2561 02:03 ]


เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด ที่นี่

เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด ที่นี่

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

โพสต์12 ต.ค. 2561 00:04โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2561 00:05 ]

รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พรบ. สบช.

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 21:23 ]

http://gg.gg/c0rba     
ประชาสัมพันธ์   
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พรบ. สบช.
ก่อนวันศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑

ทำแบบสอบถาม ที่นี่

บุคลากรเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โพสต์2 ต.ค. 2561 19:59โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 20:04 ]

บุคลากรเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

โพสต์23 ก.ย. 2561 20:13โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 20:15 ]

รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

โพสต์15 ส.ค. 2561 19:30โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 19:32 ]

รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โพสต์15 ส.ค. 2561 19:23โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 19:24 ]

รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

1-10 of 28