ข่าวสารวิทยาลัย

blog counter
blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์19 ก.พ. 2562 19:13โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 19:13 ]

                                รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
                            ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒   

                          รายละเอียดคลิก ที่นี่

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์16 ม.ค. 2562 01:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 19:07 ]

                                        รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
                               ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑   

                          รายละเอียดคลิก ที่นี่
 

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

โพสต์13 ธ.ค. 2561 18:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 01:04 ]

                       รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
                               ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑   

                          รายละเอียดคลิก ที่นี่ 

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

โพสต์15 พ.ย. 2561 20:15โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 18:51 ]

                                รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

                                                                            รายละเอียดคลิก ที่นี่ 

ประกาศปิดการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ วิทยาลัย

โพสต์7 พ.ย. 2561 19:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 19:22 ]

https://drive.google.com/file/d/1Eypq20ulYmLXjHbfmWSPiLMnTtsTfHuE/view?usp=sharing

ประกาศคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเงินยืม

โพสต์30 ต.ค. 2561 02:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 20:08 ]

ประกาศคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเงินยืม

ประกาศรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี๒๕๖๑

โพสต์26 ต.ค. 2561 02:10โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 20:09 ]

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มคลิก ที่นี่

ประชาสัมพันธ์เล่มแผนวิทยาลัยฯ

โพสต์16 ต.ค. 2561 02:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2561 02:03 ]


เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด ที่นี่

เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด ที่นี่

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

โพสต์12 ต.ค. 2561 00:04โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2561 00:05 ]

รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พรบ. สบช.

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 20:09 ]

http://gg.gg/c0rba     
ประชาสัมพันธ์   
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พรบ. สบช.
ก่อนวันศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑

ทำแบบสอบถาม ที่นี่

1-10 of 32