ข่าวสารวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:26โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:26 ]

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

โพสต์20 ก.พ. 2561 06:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2561 06:53 ]

งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

โพสต์22 ม.ค. 2561 00:34โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 00:34 ]

งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสต์22 ม.ค. 2561 00:27โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 00:31 ]

งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เนื่องในวันสำคัญของชาติ ปงม.๖๑

โพสต์13 ธ.ค. 2560 21:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 21:07 ]

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เนื่องในวันสำคัญของชาติ ปงม.๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:48โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 20:49 ]

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพรบ. สบช.

โพสต์29 พ.ย. 2560 19:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 19:46 ]

 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพรบ. สบช.

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

โพสต์13 พ.ย. 2560 20:01โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 20:07 ]

งบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.๖๑

โพสต์13 พ.ย. 2560 01:25โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 01:28 ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.๖๑  

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก

โพสต์30 ต.ค. 2560 01:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 01:05 ]

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1-10 of 14