ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบAdmissions ในช่วงสถานการณ์ covid-19

โพสต์30 มี.ค. 2563 01:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2563 01:53 ]

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบAdmissions
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบเพิ่มเติม)

โพสต์26 มี.ค. 2563 21:57โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2563 21:57 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

โพสต์10 มี.ค. 2563 21:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2563 21:52 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงพื้นที่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

โพสต์21 ก.พ. 2563 00:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 21:26 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงพื้นที่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

โพสต์11 ก.พ. 2563 18:13โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 23:57 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดฯ รอบสมัครการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์29 ม.ค. 2563 18:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 18:09 ]

ประกาศรายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัครการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์15 ม.ค. 2563 21:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2563 18:38 ]

      
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 


https://drive.google.com/file/d/1lmVIh30fUlPzHWJymNdwcij42G3KR-NK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WfjMD9r7b4si4E-_vY1Bmc7-OhicIFKq/view?usp=sharing           

          
พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

โพสต์14 พ.ย. 2562 19:34โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2563 21:10 ]

พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองฯ พนง.สาธารณสุข

โพสต์7 พ.ย. 2562 01:52โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 19:28 ]

แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองฯ พนักงานราชการสาธารณสุข

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข

โพสต์7 พ.ย. 2562 01:48โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 19:27 ]

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข

1-10 of 100