ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

โพสต์10 ก.ค. 2562 19:48โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 19:49 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

โพสต์10 ก.ค. 2562 02:54โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 02:55 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
สถานศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

คลิกดูรายชื่อ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

โพสต์4 ก.ค. 2562 20:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 02:49 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
การรับตรงอิสระ  ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
สถานศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดูรายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกายในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

โพสต์29 มิ.ย. 2562 19:46โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 20:33 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกายในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
การรับตรงอิสระ  ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
สถานศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 มิ.ย. 2562 02:52โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2562 19:40 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
(รอบรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สถานที่สัมภาษณ์ : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ สบช. กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๓

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:28โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2562 02:46 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๓

รายละเอียด คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบรับตรงอิสระ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สบช. กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์18 มิ.ย. 2562 00:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2562 02:46 ]วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรงอิสระ)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
• หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  (ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา) จำนวน ๑๑ คน  ได้แก่โควตาจังหวัดดังนี้
จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ คน จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ คน 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ คน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ คน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คน         จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คน
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* เกณฑ์ในการสมัคร
๑. จบชั้นมัธยม ๖ สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
๓. ผลการทอดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา ๘๕)  อายุไม่เกิน ๒ ปี
๔. ผลการทดสอบความถนัดวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT ๒ รหัส วิชา ๗๒ )  อายุไม่เกิน ๒ ปี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ประกาศการรับสมัคร คลิกที่นี่
- ตารางปฏิทินรับสมัคร คลิกที่นี่
- ใบสมัคร คลิกที่นี่
- โควตาหลักสูตร คลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ยื่นใบสมัคร ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ๓

โพสต์10 มิ.ย. 2562 03:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 00:33 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๓ 
(จังหวัดนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ admissions (ประมวลผลรอบ๓) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

โพสต์31 พ.ค. 2562 01:13โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 03:21 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ admissions (ประมวลผลรอบ๓) 
ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions(ประมวลผลรอบ๒)

โพสต์21 พ.ค. 2562 01:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 21:44 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions
(ประมวลผลรอบ๒) (จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1-10 of 90