ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions(ประมวลผลรอบ๒)

โพสต์21 พ.ค. 2562 01:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 01:57 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions
(ประมวลผลรอบ๒) (จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions (ประมวลผลรอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์9 พ.ค. 2562 21:42โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 01:52 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ 
การรับแบบ Admissions (ประมวลผลรอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดูผลประกาศคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (ประมวลผลรอบ๑)

โพสต์2 พ.ค. 2562 19:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 21:39 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (ประมวลผลรอบ๑) 
(จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายชื่อคลิกดู ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์24 เม.ย. 2562 02:23โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2562 19:51 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ 
การรับแบบ Admission  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูรายชื่อ ที่นี่

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบAdmissions (ฉบับที่๒)

โพสต์1 เม.ย. 2562 19:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 02:19 ]

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบAdmissions (ฉบับที่๒)

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๓)

โพสต์20 มี.ค. 2562 23:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 19:27 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๓) 
(จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

คลิกดูรายชื่อ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มี.ค. 2562 05:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 23:48 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๓)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง) รอบที่๒

โพสต์12 มี.ค. 2562 20:25โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2562 05:04 ]

     
              ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง) รอบที่๒

รายชื่อคลิกดู ที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๒)

โพสต์6 มี.ค. 2562 01:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 20:22 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๒)
(จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

รายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๒)

โพสต์28 ก.พ. 2562 01:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 00:59 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง
 (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

รายชื่อคลิก ที่นี่

1-10 of 81