ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

โพสต์8 พ.ย. 2561 23:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 23:53 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคลิก ที่นี่

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

โพสต์21 ต.ค. 2561 23:26โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 23:47 ]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
สังกัดวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับตรงอิสระ)

โพสต์29 ก.ค. 2561 04:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2561 23:18 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับตรงอิสระ)

รายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์27 ก.ค. 2561 04:10โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2561 04:45 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบการรับตรงอิสระ)

โพสต์21 ก.ค. 2561 06:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 04:12 ]

    

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบการรับตรงอิสระ) 

                                นักเรียนที่สนใจสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถสมัครได้แล้ว โดยสามารถมาส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหลักฐานการสมัคร     (ฉบับจริง และสำเนา)   
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รอบการรับตรงอิสระมีเกณฑ์ในการสมัคร
 
๑. ผู้สมัครได้สมัคร ผ่านระบบการรับแบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาแล้ว (ตามประกาศรายชื่อผู้ที่เป็นตัวสำรอง) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้สละสิทธิการเข้าศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก

๒. กรณีผู้สมัครเลือกสมัครหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเพียง 1 หลักสูตร สามารถสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ และข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษา
๓. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนกทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทำให้ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้ที่สมัครไว้แล้วในรอบการรับแบบ Admissions และมีสถานะ ดังนี้

๑) ตัวสำรองจากการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 5 หรือ
๒) มีสถานะเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ
๓) ไม่เคยมีสถานะเป็นตัวจริงในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สามารถดูประกาศประกาศรับสมัครฯ (การรับตรงอิสระ) ได้ที่นี่  

ดูรายรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เรียงชื่อตามหมวดอักษร    ข-จ  ฉ-ฒ  ณ-ท      บ-ป  ผ-พ  ฟ-ย  ร-ล    ศ-ษ    ห-ฮ   

ดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครฯ (ปรับใหม่) คลิกที่นี่  

สถิติผู้เยี่ยม  
counter widget

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๕

โพสต์2 ก.ค. 2561 21:15โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 21:17 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๕  (จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๔

โพสต์25 มิ.ย. 2561 21:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2561 21:05 ]

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๔  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๓

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:08 ]

                      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข               ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๓  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม”

โพสต์5 มิ.ย. 2561 23:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 00:37 ]


                   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม”                         ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัย จ.ปราจีนบุรี จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข 
                                                                  ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

Download รายชื่อที่พัก คลิกที่นี่

- Download หนังสือเชิญ คลิกที่นี่

Download รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ คลิกที่นี่

- Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

- สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประมวลผลรอบที่๓)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 00:24โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2561 00:25 ]

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์การรับแบบ Admissions 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประมวลผลรอบที่๓)
(จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก) 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1-10 of 56