ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มี.ค. 2562 05:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2562 05:08 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๓)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง) รอบที่๒

โพสต์12 มี.ค. 2562 20:25โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2562 05:04 ]

     
              ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง) รอบที่๒

รายชื่อคลิกดู ที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๒)

โพสต์6 มี.ค. 2562 01:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 20:22 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๒)
(จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

รายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๒)

โพสต์28 ก.พ. 2562 01:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 00:59 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง
 (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

รายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง)

โพสต์24 ก.พ. 2562 23:03โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 01:30 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาะารณสุข
 ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง)

สถานศึกษา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โพสต์21 ก.พ. 2562 21:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2562 22:59 ]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชี ให้มารายงานตัวภายในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. 
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีรายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง)

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:46โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2562 22:59 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (การรับตรง)
(จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

รายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย (การรับตรง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 00:41 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย (การรับตรง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ก.พ. 2562 01:54โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:15 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ยังไม่ต้องตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างกายในวันสัมภาษณ์ แต่จะต้องส่งผลการตรวจร่างกายเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงแล้ว ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร

รายชื่อคลิกดู ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โพสต์24 ม.ค. 2562 20:37โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 01:51 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รายชื่อคลิก ที่นี่

1-10 of 75