ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์20 ม.ค. 2564 02:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2564 02:37 ]

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เปิดรับสมัครแล้วรอบคัดครววพื้นที่ ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นี้

รายละเอียดประกาศรับตรงจากพื้นที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดกลุ่มพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่

รายละเอียดการสมัครและหลักสูตรต่างๆได้ ที่นี่

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

โพสต์12 ก.ค. 2563 21:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2563 21:23 ]

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ (รอบการรับแบบ Admissions)

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:26โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2564 01:54 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ 
(รอบการรับแบบ Admissions)

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ (รอบการรับตรงอิสระ)

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2564 01:53 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ (รอบการรับตรงอิสระ)

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์19 มิ.ย. 2563 00:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 01:07 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2563 00:16 ]

ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบAdmissions (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์21 พ.ค. 2563 00:18โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2563 00:16 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบAdmissions (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับแบบAdmissions ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

โพสต์6 พ.ค. 2563 22:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 00:14 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับแบบAdmissions ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓

รายละเอียด ที่นี่

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions

โพสต์6 พ.ค. 2563 22:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 00:14 ]

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions (โควตาจังหวัดปราจีน ๑ ที่)

รายละเอียด ที่นี่

แจ้งการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ (เฉพาะ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต/ประยุกต์

โพสต์4 พ.ค. 2563 00:39โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 00:14 ]

 
      แจ้งการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ (เฉพาะ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต/ประยุกต์  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่าง สบช. และ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี (รอบรับตรงจากพื้นที่) 
รายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบ ม.บูรพา ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 63 ผ่านระบบ https://smartreg.buu.ac.th/index.php
ศึกษาขั้นตอนการาายงานตัวออนไลน์ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/register.asp

1-10 of 113