ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions รับกลางรอบที่ ๑

โพสต์20 พ.ค. 2561 21:12โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 21:14 ]

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  การรับแบบ Admissions รับกลางรอบที่ ๑
สถานศึกษา  : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรง

โพสต์20 พ.ค. 2561 21:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 21:06 ]

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( การรับตรง )
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารฯ แบบ Admission รอบสัมภาษณ์ (ประมวลผลรอบที่ ๒)

โพสต์18 พ.ค. 2561 02:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2561 02:41 ]

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์การรับแบบ Admission 
รอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประมวลผลรอบที่ ๒) (จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions

โพสต์8 พ.ค. 2561 02:58โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 02:59 ]

                  ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

                   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามรายชื่อดังกล่าว สามารถชำระได้ในระหว่างวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษา หากผู้ใดไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยฯจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้สิทธิ์ลำดับถัดไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์30 เม.ย. 2561 02:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 02:10 ]

       ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ที่มีรายชื่อสถานะตัวจริง มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ให้ไปรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. และสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกสำรองลำดับต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น๖ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:46 ]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น๖  ม.บูรพา จ.ชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:39โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:42 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖   ม.มหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:36 ]

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

อบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:31โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:32 ]

อบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรง)

โพสต์27 ก.พ. 2561 00:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 00:09 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรง สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ ที่นี่
ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

1-10 of 45