ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น๖ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:46 ]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น๖  ม.บูรพา จ.ชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:39โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:42 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖   ม.มหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:36 ]

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

อบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:31โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:32 ]

อบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรง)

โพสต์27 ก.พ. 2561 00:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 00:09 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรง สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ ที่นี่
ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับตรง)

โพสต์19 ก.พ. 2561 00:37โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 00:38 ]

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑               รอบ (การรับตรง)
                       ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
   ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๑

   *****หากผู้ใดไม่ชำระค่าลงทะเบียนฯ ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

   รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:34โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 00:35 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย (การรับตรง) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์31 ม.ค. 2561 21:15โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 21:17 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิก ที่นี่

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์24 ม.ค. 2561 23:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 17:58 ]การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีทั้งหมด ๔ รอบ ดังนี้

๑. การรับตรงจากพื้นที่ ( ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ที่นี่วันเปิดรับสมัคร ๒๐ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
๒. การรับตรง ( ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ที่นี่
ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/
วันเปิดรับสมัคร ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๓. การรับแบบ Admissions (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/
วันเปิดรับสมัคร ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๔. การรับตรงอิสระ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
วันเปิดรับสมัคร:ไม่มีการเปิดรับสมัคร ใช้บัญชีตัวสำรองจากรอบการรับแบบ Admissions
 
*ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฯไม่ต้องส่งมาที่วิทยาลัย ให้นำมาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา*
 
การรายงานตัวเข้าศึกษา
๑.นักศึกษาจากรอบรับตรงจากพื้นที่ สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์
 http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ สบช. และใบแจ้งการช ำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

โพสต์19 ม.ค. 2561 03:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 04:18 ]

     **ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว ทำการดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนและใบชำระเงินผ่านระบบ Teller payment 
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ตามหลักสูตรและวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามจำนวนเงินที่ระบุในใบชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

***เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบเอกสารชำระเงิน ส่งทางอีเมล์ rattana@acttm.ac.th 
       หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 080-0533034 คุณรัตนา 
 
****ผู้ใดไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามวัน เวลา ดังกล่าว วิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ที่นี่

๑. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  Download ที่นี่

๒. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
สถานศึกษา ม.บูรพาร่วมกับวิทยาลัยอภัยภูเบศร  Download ที่นี่

๓. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาทันตสาธารณสุข 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  Download ที่นี่

๔. แบบฟอร์มชำระเงินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  Download ที่นี่

๕. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  Download ที่นี่

1-10 of 40