ข่าวประชาสัมพันธ์

blog counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
blog counter

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

โพสต์17 ม.ค. 2562 19:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 19:21 ]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

คลิกดูรายชื่อ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของ สบช. ปีการศึกษา๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

โพสต์11 ม.ค. 2562 02:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 18:58 ]

                         ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

                          วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                       
                                       Download เอกสารใบชำระเงิน ระดับปริญาตรี วิทยาลัยต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านล่างนี้
                                             
                                             Download เอกสารใบชำระเงิน ระดับ ปวส. วิทยาลัยต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรต่างๆ ของสบช. ปีการศึกษา๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

โพสต์7 ม.ค. 2562 00:58โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2562 01:35 ]

                             ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์    วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
                              วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                              ผู้มีสิทธิ์ส่งผลการตรวจร่างกายอันดับตัวจริงและสำรอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามแบบฟอร์มได้ที่  www.admission.pi.in.th (entrn๐๐๔) โดยนำผลการตรวจร่างกายมาส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี หากไม่                                                  ได้ดำเนินการ ตามวัน เวลา ดังกล่าว   ถือว่าสละสิทธิ์  วิทยาลัยฯจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้สิทธิ์ลำดับถัดไป

                                            คลิกดูรายชื่อได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ฯ ของ สบช. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการรับตรงจากพื้นที่

โพสต์4 ม.ค. 2562 01:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 00:46 ]

                                         ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการรับตรงจากพื้นที่ (จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) โดยให้มีการดำเนินงานรับสมัคร ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการคัดเลือก ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

รายชื่อผู้มีสิทธิคลิก ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ขยายวันเปิดรับสมัครและชำระเงิน และปรับเปลี่ยนกำหนดการใหม่ Admission สบช. รอบการรับตรงจากพื้นที่

โพสต์30 ธ.ค. 2561 11:27โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2562 00:53 ]

*** ขยายวันเปิดรับสมัครและชำระเงิน และปรับเปลี่ยกำหนดการใหม่ ***

พระบรมราชชนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ของสถาบันพระบรมราชชนก (รอบการรับตรงจากพื้นที่)

- ขยายวันเปิดรับสมัคร ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒
                           - ขยายวันรับชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย โดยเพิ่ม ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน 
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่สามารถชำระเงินได้)
- เปลี่ยนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เป็น ๔ มกราคม ๒๕๖๒
                                              - เปลี่ยนวันเข้ารับการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ เป็น ๖ มกราคม ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- เดิม --
เนื่องจากทางระบบได้รับความอนุเคราะห์ในการเปิดระบบรับชำระเงินได้เร็วขึ้นเพิ่มจาก ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อีก ๑ วัน
ดังนั้น ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ของทางธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถชำระได้ทุกสาขา
๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถชำระได้เฉพาะสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก ระบบคัดตรงจากพื้นที่

โพสต์28 ธ.ค. 2561 02:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2561 11:19 ]

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก 
ระบบคัดตรงจากพื้นที่
**** ด่วนๆๆ เปิดรับ ๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้เท่านั้น
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับจำนวน ๓๗ คน โควต้าบุคคลทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด
    - ปทุมธานี  ๕ โควต้า
      - กาญจนบุรี ๓ โควต้า
      -สุพรรณีบุรี ๗ โควต้า
- ชัยภูมิ ๘ โควต้า
                                       - บุรีรัมย์ ๔ โควต้า
                                           - ศีรสะเกษ ๔ โควต้า
                                       - สุรินทร์ ๑ โควต้า
                                       - ยโสธร ๑ โควต้า
                                            - ปราจีนบุรี ๔ โควต้า

                                                          สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โพสต์26 ธ.ค. 2561 19:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2561 19:06 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รายละเอียดคลิก ที่นี่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์20 ธ.ค. 2561 01:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2561 01:51 ]

                                              ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

                 
                 1. ช่องทาง แนวทางการรับสมัครและคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัครในแต่ละรอบ 


                                                                                      2. ช่องทาง Facebook ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 

https://th-th.facebook.com/pi.admission/


                                                                                       3. ช่องทาง เว็บไซต์การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชนก


                        4. ช่องทาง Facebook วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 02-454-470 ต่อ 25 หรือ 0944323641(อ.ภูริชญา) และ 0616616691 (คุณรัตนา)

https://www.facebook.com/acttm.ac.th/


ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โพสต์29 พ.ย. 2561 18:49โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 01:32 ]

    ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ดูรายละเอียดคลิก ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

โพสต์8 พ.ย. 2561 23:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 18:43 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคลิก ที่นี่

1-10 of 65