LOGO วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
สีประจำวิทยาลัย 
สีชมพู , สีเหลือง


     
         สีชมพู หมายถึง ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม
· พุทธสุภาษิต   

 โยคา เว ชายเต ภูริ”     หมายถึง ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน


· ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกกระถินพิมาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น มีหนาม ดอกมีสีสันสวยงาม สะดุดตา คือ สีชมพู เหลือง  ลักษณะเด่นของดอกกระถินพิมานคือดอกจะโน้มลงสู่พื้นดิน