try vigrx
สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับปี๒๕๖๒LOGO วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


Download Logo (jpeg) ที่นี่
Download Logo (png)  ที่นี่ ตัว  “อ” แบบลายไทยประจำยามเป็นอักษรที่ใช้แทนคำว่า “ อภัยภูเบศร” และใช้สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 
 สื่อถึงการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
 
 
สีชมพู   คือ ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
สีเขียว   คือ การมีสุขภาพดี การดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร
สีเหลือง คือ ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

สีประจำวิทยาลัย 
สีชมพู , สีเหลือง


     
         สีชมพู หมายถึง ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม


· พุทธสุภาษิต   

 โยคา เว ชายเต ภูริ”     หมายถึง ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน


· ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

   ดอกกระถินพิมาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น มีหนาม ดอกมีสีสันสวยงาม สะดุดตา คือ สีชมพู เหลือง  ลักษณะเด่นของดอกกระถินพิมานคือดอกจะโน้มลงสู่พื้นดิน